Welcome to Project SOCIETIES   Click to listen highlighted text! Welcome to Project SOCIETIES

Impakti i COVID-19 mbi kapacitetet operacionale të OSHC dhe bizneseve sociale në rajonin e EQL

Impakti i COVID-19 mbi kapacitetet operacionale të OSHC dhe bizneseve sociale në rajonin e EQL

Në kuadër të studimit edhe Bullgaria i është bashkuar sondazhit mbi impaktin e COVID-19. Kësisoj, tani kemi 234 OSHC në 8 vende të ndryshme.
162 nga 234 OSHC dhe biznese sociale vijojnë të operojnë edhe gjatë pandemisë së COVID-19, shumica prej të cilave duke rimodeluar shërbimet dhe projektet, dhe në shumicën e rasteve duke pakësuar vëllimin e aktiviteteve. Nga ana tjetër, disa organizata kanë ndërprerë plotësisht dhe/ose tashmë kanë mbyllur qendrat dhe shërbimet. Koha po mbaron, dhe nëse situata nuk ndryshon, shumë organizata janë në rrezik mbylljeje përfundimtare të pranisë dhe aktiviteteve të tyre në favor të kategorive më të dizavantazhuara.

2020-10-04T19:15:34+00:00May 26th, 2020|News@sq|
Click to listen highlighted text!