Welcome to Project SOCIETIES   Click to listen highlighted text! Welcome to Project SOCIETIES

HOME

HOME2022-12-20T10:35:24+00:00

FUSHATA “NAS 15”

Sipas vlerësimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) dhe organizatave të tjera ndërkombëtare, rreth 15% e njerëzve me aftësi të kufizuara jetojnë në botë. Personat me aftësi të kufizuara ndahen në katër grupe bazë: personat me aftësi të kufizuara fizike, personat me aftësi të kufizuara shqisore, personat me aftësi të kufizuara intelektuale dhe personat me aftësi të kufizuara psiko-sociale.

Personat me aftësi të kufizuara përballen me sfida të mëdha kur bëhet fjalë për aksesueshmërinë. Për shkak të mjedisit të paarritshëm, nuk mund të bëj vetë disa nga aktivitetet më të thjeshta, si vizita në muze dhe objekte të tjera kulturore, shëtitje në parqe dhe në natyrë, kalim i sigurt në rrugë, qëndrim në hotele dhe objekte të tjera hotelerie, pagesën e faturave. ose blerje online etj. Shoqëria jonë ua bëri të pamundur duke ndërtuar një mjedis të paarritshëm.

Në përputhje me nenin 9 të Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, personat me aftësi të kufizuara kanë të drejtë të kenë akses në ndërtesa, rrugë, transport, hapësira të hapura dhe të mbyllura, informacion, komunikim dhe shërbime, si në zonat urbane ashtu edhe ato rurale. Shoqëria në tërësi duhet të krijojë një mjedis të tillë që të gjithë personat, pavarësisht nga aftësia e kufizuar, në të njëjtat rrethana si të tjerët, të mund të bëjnë një jetë dinjitoze.

Le të ngremë zërin dhe t’i themi PO një mjedisi të aksesueshëm për të gjithë. Ndani këtë ilustrim në profilin tuaj në çdo rrjet social dhe shkruani PO! Ftoni institucionet kompetente dhe çdo individ për të ndërtuar një mjedis më të aksesueshëm për personat me aftësi të kufizuara.

Ky animacion është krijuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e vetme e organizatave partnere të projektit EMPOWER dhe SOCIETIES 2 dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

3.12.2020.
Dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuara

Click to listen highlighted text!