Welcome to Project SOCIETIES   Click to listen highlighted text! Welcome to Project SOCIETIES

O PROJEKTU

O PROJEKTU2020-10-04T19:41:42+00:00

O PROJEKTU

Projekt „SOCIETIES 2 – Podrška organizacijama civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, uključivanju osoba s invaliditetom i standardima EU na zapadnom Balkanu, 2. faza“ je višegodišnji projekt koji financira Evropska komisija i sufinanciraju Caritasove organizacije. Projekt se financira u okviru EU Programa za civilno društvo i medije 2018-2019.

Jedan od osnovnih zadataka projekta SOCIETIES 2 jeste u osnaživanju civilnog društva za aktivno sudjelovanje u donošenju odluka i poticanju pravnog i financijskog okruženja za civilno društvo i pluralističke medije. Projekt sprovodi alijansa za socijalnu uključenost koju čine 10 organizacija civilnog društva iz balkanske regije: Caritas Srbije, Građanske inicijative, Caritas Bosne i Hercegovine, Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama „Vedri Osmijeh“, Caritas Albania, Project Hope, Support Centre for Persons with Mental Disabilities – „Centre for Independent living“, Caritas Kosova, Caritas Crne Gore, Udruženje paraplegičara Crne Gore, uz potporu dviju organizacija iz EU: Caritas Italiana i Caritas Bugarska.

Partneri rade zajedno na različitim projektima, dijele zajedničke vrijednosti, imaju zajedničku misiju i strategije, aktivni su na području socijalne uključenosti marginaliziranih grupa uz veliko iskustvo u provođenju akcija za osobe sa invaliditetom kroz promicanje socijalne ekonomije i osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD).

Partnerstvo u okviru projekta SOCIETIES 2 podrazumijeva podršku nacionalnih i lokalnih vlasti te javnih institucija kao pridruženih partnera koji su bili uključeni od početka u definiranju i pripremi projekta.

Projekt je nastao na osnovu kapitalizacije prošlih i tekućih aktivnosti na sličnim područjima rada. U osnovi, naziv projekta je „SOCIETIES 2“ jer predstavlja nastavak, proširenje i nadogradnju regionalnog projekta SOCIETIES koji se provodio u istoj regiji uz sudjelovanje većine trenutnih partnera.

Opći je cilj projekta jačanje sudjelovanja OCD u javnom dijalogu s javnim tijelima i utjecaj na procese donošenja odluka, povećanjem njihove stručnosti i kapaciteta u područjima socijalne uključenosti za osobe s invaliditetom i politike deinstitucionalizacije.

Specifični cilj 1: Povećati kapacitete OCD-a, odgovornost i učinkovitost u upravljanju inicijativama socijalne uključenosti i deinstitucionalizacije, te u promicanju i zagovaranju socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, u skladu sa standardima pridruživanja EU.

Specifični cilj 2: Poticanje povoljnog okruženja za aktivnosti civilnog društva uspostavljanjem trajnih struktura i mehanizama za suradnju i dijalog između OCD-a i vlasti.

Trajanje projekta: 4 godine (travanj/april 2020 – ožujak/mart 2024)

[1] Projekt „SOCIETIES – Podrška organizacijama civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, uključivanju osoba s invaliditetom i EU standardima u jugoistočnoj Europi“ (2016-2019, ugovor br. 2015 / 370-229), dodijeljen kroz Fond za civilno društvo i medije 2014 -2015. – Podrška regionalnim tematskim mrežama OCD-a.

Click to listen highlighted text!